Magazin Covers

Coda, April-May 1966 Coda, April-May 1966
Jazzpodium Nr. 2-XVII, February 1968 Jazzpodium Nr. 2-XVII, February 1968
Jazz Monthly No 167, January 1969 Jazz Monthly No 167, January 1969
Down Beat, February 28, 1974 Down Beat, February 28, 1974
The Hartford Courant, September 14, 1975 The Hartford Courant, September 14, 1975
Coda, July 1976 Coda, July 1976
Impro Jazz, No. 171, January 2011 Impro Jazz, No. 171, January 2011